Služby

Jsme rychlí, precizní a výsledkem naší práce je vždy jasně a bezchybně zpracovaný ekonomický obraz vaší firmy.

Účetnictví a daně

Mzdy

Audit

 • zkušenosti a profesionalita od roku 1993
 • flexibilní a individuální přístup k potřebám každého klienta
 • záruka kvality na veškeré účetní, mzdové, daňové a právní služby
 • s růstem Vašeho podnikání se Vám automaticky přizpůsobíme
 • komplexní a rychlý servis v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daní a zpracování mezd

Audit

Auditorské zprávy pro zvláštní účely

 • audit účetních závěrek
 • ověřování mimořádných a mezitímních účetních závěrek
 • auditorské zprávy pro zvláštní účely (ověřování zahajovacích rozvah při podnikových kombinacích, ověřování vybraných informací pro banky a regulační orgány a pro výběrová řízení)
 • ověřování splnění podmínek pro čerpání dotací

Účetnictví

Firemní & osobní zpracování účetnictví

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • kontrola a zaúčtování dokladů
 • vedení a sledování pohledávek a závazků
 • vedení evidence majetku
 • vedení skladové evidence
 • zpracování účetní uzávěrky – Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, další přehledy dle potřeb klienta
 • roční účetní závěrka

Daně

Daňová evidence

 • kompletní vedení daňové evidence
 • vedení deníku příjmu a výdajů
 • vedení pokladní knihy
 • vedení dlouhodobého majetku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • zpracování účetní závěrky
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH

Daně

Daňové poradenství

 • daňové poradenství pro fyzické osoby
 • daňové poradenství pro právnické osoby
 • daňové přiznání k dani z přidané hodnoty a příjmů fyzických a právnických osob
 • přiznání k dani silniční, k dani z nemovitosti, k dani z nabytí nemovitých věcí
 • odklad podání daňového přiznání a odklad platby daně z příjmu
 • sestavení vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • sestavení vyúčtování srážkové daně
 • zastupování před finančním úřadem v běžných záležitostech

Mzdy

Kompletní zpracování mezd a personální agendy

 • měsíční výpočet mezd, odvodů pojistného a záloh na daň z příjmů
 • vedení evidence zaměstnanců
 • měsíční výplatní listiny zaměstnanců¨
 • sestavení a zpracování přehledů na ZP a SSZ
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování srážkové daně
 • příprava podkladů ke kontrole

zpracování účetnictví v dalších jazycích

A Překladatelské služby

 • účetní a daňové výstupy, včetně komunikace, je možné předávat v jazycích Angličtina a Arabština
 • překlady z češtiny do arabštiny  a arabštiny do češtiny s úředním ověřením

Kigginsova

Reissigova

Kontaktujte nás

+420 737 964 770 - CZ | 00420 530 342 475 - EN, Ar

Kigginsova 10, 627 00 Brno-Slatina | Jihomoravský kraj

Dolní Libochová 72, 592 53 Strážek | Vysočina

Reissigova 620/15,Brno - město

v pracovní dny 8 - 17