Ministerstvo financí představilo návrh balíku změn u daně z přidané hodnoty. V něm navrhuje snížit DPH z 21 procent na 10 procent u prodeje točeného piva, dále například u kadeřnických služeb nebo květin. Z 15 na 10 procent by měla klesnout DPH také u vodného a stočného a u stravovacích služeb.

zdroj: Novinky.cz